Flere velger sola!

Interessen for å produsere sin egen strøm på taket har aldri vært større, og vi ser en økning i investerte kWp på ca 70 % fra år til år. Med været i 2018 friskt i minne, samt at høyere strømpriser gjør sitt til at både privatpersoner og bedrifter ser etter alternative muligheter til å påvirke energiforbruket. Når vi også veit at solinnstrålingen i Norge er på høyde med sentrale deler av Europa, er investeringer innen solenergi absolutt god økonomi.